Talvise paigalduse eripärad

ROCLITE plokkide talvise paigalduse põhitõed on samad mis teistelgi ehitusplokkidel. Madalatel temperatuuridel alla +5ºC tuleb müüriladumisel kasutada spetsiaalseid külmalisanditega kuivsegusid. Arvestama pead valmis segude lühema kasutusajaga ning täiendavalt tuleb soojendada paigaldatavate plokkide kokkuliimitavaid pindu ja kaitsta laotavat müüritist tuule ning sademete eest.

ROCLITE plokkidest seinu ei soovita laduda -10ºC madalamatel temperatuuridel.

ROCLITE talvised liimsegudplokiliim-oige-770x611

ROCLITE tavalised liimsegud sobivad kasutamiseks temperatuuril üle +5°C. Kui õhutemperatuur langeb madalamale, pead kasutama talviseid liimsegusid, millele on lisatud sobivad külmumisvastased Jääkarhu lisandid, mis tagavad liimi kivistumise ka madalamatel temperatuuridel. Talvised liimsegud sobivad kasutamiseks kuni temperatuurini -10°C.

Soovitused töötamisel kuivsegudega, millele on lisatud külmavastast lisandit Jääkarhu:

Külmal ajal töötamisel on soovitav pakendis kuivsegu hoida siseruumis, soojades tingimustes
Segu ettevalmistamisel tööks lisa kuivsegule alati sooja vett
Miinustemperatuuridel müüri –ja plokkide ladumisel pead veenduma, et plokkide ja ehituskivide kontaktpinnad ei oleks jäätunud
Juba tardunud, kuid mitte lõplikult kivinenud külmavastase lisandiga betoon või müürisegu võib jääda järgneval etapil madalamasse temperatuuri, kui töötamise temperatuur. Sellisel juhul kivinemine peatub ja jätkub betooni sattumisel kõrgema temperatuuriga keskkonda

Müüri ladumine

  • müüritöödel kasutatavad ROCLITE plokid ega vuugiarmatuur ei tohi olla jäätunud, lumised ega märjad
  • müüritööd miinustemperatuuridel tuleb plokkide nakkepinnad soojendada üles puhuri või gaasipõletiga vähemalt temperatuurini+1°C, et plokid tagaks vajaliku nakke (imamisvõime)
  • müüritisele kantud segu avatud aeg on maksimaalselt 5 minutit
  • enne ja pärast kasutamist hoida liimkelku soojas vees

ROCLITE plokid, liimikotid ja armatuurid peavad ladustamisel olema kaitstud sademete ja tuule eest.
NB! Laotava müüritise horisontaalpindu peab kindlasti kaitsma sademete eest.

Külmakahjustuste vältimine

Hoida ära plokkide läbivettmine talvise ehitamise ajal!

Külmakahjustused juhtuvad kui ehitusplokid on täielikult läbivettinud ja külmuvad ning sulavad korduvalt. Lahtised plokialused ja plokkidest laotud horisontaalpinnad tuleb sajuste ilmade korral korralikult kilega või muu vett pidava materjaliga kinni katta. Enne lumesula, tuleb lumi ära koristada, et vältida sulavee imbumist plokkidesse.

Kinnises majakabris tuleb sisetööde käigus jälgida, et hoone oleks korralikult tagatud õhuvahetusega niiskuse ja kondenseerumise eest (kondentsvesi ei tohi valguda plokkseina sisse).

Bauroc AS
Ritsika vkt 13, 31027 Kohtla-Järve
Reg. kood: 10198948