Viimistlus

ROCLITE poorbetoonist müüritise viimistlemiseks tuleb esmalt müüritise pind hõõrutiga siledaks lihvida. Suurema nakketugevuse tagamiseks kruntida poorbetooni pinnad enne alusviimistluse paigaldust.

Siseviimistluse puhul on oluline, et sein oleks piisavalt kuiv – veepihustiga pritsides, ei tohi jääda läikivat pinda. Sisepinnad viimistleda pahtliga, mille nõuded vastavad standardile EVS-EN 13279-1:2008 (Kipssideained ja kipsmördi kuivsegud. Osa 1: Määratlused ja nõuded). Pahtel lihvitakse ja kaetakse sobiva pinnakattega (värv, tapeet, vms kate).

Välisviimistluse teostamisel tuleb silmas pidada sama põhimõtet – kaetav pind ei tohi olla märg. Märjale pinnale katmine võib põhjustada kaetava krohvi ja müüritise vahelise nakketugevuse vähenemise.

Poorbetooni välisviimistlusel kasutada krohvi, mis vastaks standardile EVS-EN 998-1:2010 (Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 1: Krohvimört) või EVS-EN 15824:2009 (Orgaanilisel sideainel põhinevad krohvimördid välis- ja sisekasutuseks. Spetsifikatsioon).

 

joon-20

Õhuniiskus

Siseruumides, kus on tavalisest kõrgem suhteline õhuniiskus (suurem kui 60 %), tuleb poorbetoonist müüriplokid katta niiskustõkkega.

Pidevalt veega kontaktis olevad müüritise osad (nt dushiruumid) tuleb katta hüdroisolatsiooniga, kuna poorbetoon kaotab niiskuse kasvades oma tugevus- ja püsivusomadused.

Siseruumid, tavapärase niiskusrežiimiga (kuni 60 %), ei vaja täiendavat niiskustõket.

  • Kuivades siseruumides kasutatav kipssideainel põhinev alusviimistlus, peab vastama EVS-EN 13279-1:2008 (Kipssideained ja kipsmördi kuivsegud. Osa 1: Määratlused ja nõuded) nõuetele
  • Keraamiliste plaatide paigaldamiseks kasutatav plaadiliim peab vastama Evs-EN 12004:2008+a1:2012 (Plaatimissegud ja –liimid. Nõuded, vastavuse hindamine, klassifikatsioon ja määramine) nõuetele

Siseruumides, millede niiskusrežiim on tavapärasest kõrgem tuleb müüritise kaitsmiseks kasutada niiskustõket, mille:

  • nakketugevus poorbetooniga on > 0,5 MPa
  • vastupidavus veesurvele on > 1,5 bar

Siseruumides, kus on konstantne kokkupuude veega, tuleb müüritise osad katta elastse hüdroisolatsiooniga, mis vastaks Euroopa Tehnilise tunnustuse ETag022:2007-04-11 (Watertight covering kits for wet room floors and or walls) nõuetele.

Bauroc AS
Ritsika vkt 13, 31027 Kohtla-Järve
Reg. kood: 10198948